Dożynki Powiatowe w Oleszycach – 29 sierpnia 2021 r.

Rolnicy z powiatu lubaczowskiego świętować będą w niedzielę 29 sierpnia zakończenie prac polowych i żniw podczas dożynek. Gospodarzem Święta w tym roku będzie Gmina Oleszyce. Tradycyjnie w czasie wydarzenia wybrany zostanie najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Ruszyły prace – powstaje mural upamiętniający gen. Stanisława Dąbka

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie realizuje projekt „Lubaczów w drodze do niepodległości”. Mieszkańcy Lubaczowa już niedługo będą mogli podziwiać nowe dzieło. Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 powstaje niezwykle oryginalny mural, który nabiera już kształtów i kolorów. Obraz będzie upamiętniał osobę gen. Stanisława Dąbka zasłużonego bohatera w walkach o Lubaczów w 1918 r., a we […]

„Lubaczów w drodze do Niepodległości”

Realizując projekt chcemy przybliżyć mieszkańcom powiatu lubaczowskiego osobę gen. Stanisława Dąbka, jego zasługi w walkach o Lubaczów oraz inne znane postaci i ich wkład w staraniach o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu – bitwy o Lubaczów w 1918 r. W ramach zadania planowane jest: – wykonanie muralu […]

Upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Zachęcamy do uczczenia […]

error: Content is protected !!