Prace przy zabytkach

Prace przy zabytkach w 2016 roku

Poniżej przedstawiamy wykaz prac zabezpieczających oraz remontowo-konserwatorskich, wykonanych przy zabytkach na terenie powiatu lubaczowskiego, z wykorzystaniem środków własnych właścicieli (przede wszystkim samorządy oraz parafie), a także środków zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Miasto i Gmina Cieszanów

Cerkiew w Chotylubiu

Prace zabezpieczające przy cerkwi greckokatolickiej Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotylubiu: malowanie dachu z blachy farbami poliwinylowymi, czyszczenie i odtłuszczenie, obróbki dekarskie, zabezpieczenie otworów i fragmentów poderwanych

Gmina Horyniec-Zdrój

Cmentarz greckokatolicki w Radrużu

Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu greckokatolickim w Radrużu, stanowiącym część zespołu cerkiewnego św. Paraskewy: usunięcie przyczyny zniszczeń oraz zabezpieczenie nagrobków przed czynnikami destrukcji (konserwacja techniczna):

Gmina Wielkie Oczy

Cerkiew w Wólce Żmijowskiej

Prace zabezpieczające przy cerkwi greckokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wólce Żmijowskiej: malowanie dachu z blachy farbami poliwinylowymi, nakrycie otworów na wieżyczkach po krzyżach

Cerkiew w Żmijowiskach

Prace zabezpieczające przy cerkwi greckokatolickiej Zaśnięcia Matki Bożej w Żmijowiskach: malowanie dachu z blachy farbami poliwinylowymi, czyszczenie i odtłuszczenie, naprawa pokrycia dachowego blachy poderwanej

Poinformuj nas

Jeśli jakieś prace zabezpieczające oraz remontowo-konserwatorskie przy zabytkach na terenie naszego powiatu, wykonane w 2016 r., nie zostały ujęte w powyższym wykazie, prosimy o przekazanie takowych informacji (najlepiej wraz z dokumentacją fotograficzną)!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26