Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Gmina Wielkie Oczy

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z dnia 14 maja 2020 r. i będzie na bieżąco aktualizowany – zgodnie z podejmowanymi w stosunku do zabytków działaniami – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Bihale

Cerkiew greckokatolicka pw. Bogurodzicy Pokrowy

Drewniana cerkiew wybudowana w 1821 r., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Opieki MB Uzdrowienia Chorych., drewniana dzwonnica słupowa z 1922 r., cmentarz przykościelny, nr rej.: A-646 z 6.04.1994 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-716 z 4.08.2015 r.

Kobylnica Wołoska

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, św. Jozafata

Wybudowana w 1923 roku, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej, nr rej.: A-647 z 6.04.1994 r., A-789 z 6.04.2012 r.,

Łukawiec

Kościół rzymskokatolicki pw. Trzech Króli

Drewniany kościół wybudowany w latach 1754–1756, nr rej.: A-83 z 30.12.1967 r., zm. A-311 z 16.12.2008 r., wyposażenie kościoła, nr rej. B-718 z 6.10.2015 r.

  • wyposażenie kościoła par. p.w. NMP Królowej Polski, nr rej. B-382 z 16.02.2011 r.
  • obraz Matki Bożej Łaskawej w kościele par. p.w. NMP Królowej Polski, nr rej. B-220 z 31.08.1998 r.

Cerkiew greckokatolicka pw. Męczennika Dymitra

Drewniana cerkiew wybudowana w 1701 r., przebudowana w 1923 r., starodrzew, otoczenie cerkwi, bramka, nr rej.: A-99 z 19.03.1986 r., A-693 z 01.12.2011 r., A-797 z 06.04.2012 r.

Potok Jaworowski

Kościół rzymskokatolicki pw. Świętej Trójcy

Kościół parafialny wybudowany w 1913 r., nr rej.: A-846 z 14.02.1997 r., A-442 z 26.10.2010 r.,

Wielkie Oczy

Dawny zespół klasztorny dominikanów

Pochodzący z drugiej połowy XVII w. kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, klasztor – obecnie plebania, ogrodzenie, 5 kapliczek, nr rej.: A-311 z 15.08.1988 r., zm. A-542 z 31.03.2011 r.,

Dwór

Pochodzący z przełomu XVIII/XIX w., obecnie siedziba Urzędu Gminy Wielkie Oczy, fortyfikacje ziemne z XVII w., nr rej.: A-296 z 29.05.1968 r.

Park

Założony w drugiej połowie XIX w., nr rej.: A-39 z 19.02.1986 r.

Aleja lipowo-grabowa

nr rej. A-296 z 29.05.1968 r., zm. j.w.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew wzniesiona w konstrukcji szachulcowej w 1925 r., cmentarz przycerkiewny założony w XVII w., nr rej.: A-219 z 17.07.2007 r.

Synagoga

Wybudowana w 1927 r., nr rej.: A-353 z 08.05.2009 r.

Wólka Żmijowska

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Drewniana cerkiew wybudowana w 1896 r., nr rej.: A-354 z 21.05.1990 r., zm. A-800 z 06.04.2012 r.

Żmijowiska

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew wybudowana w 1770 r., przebudowana na przełomie XIX/XX w., cmentarz z drzewostanem, nr rej.: A-357 z 1.06.1990 r., zm. A-799 z 06.04.2012 r

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26