Prace przy zabytkach

Prace przy zabytkach w 2019 roku

Poniżej przedstawiamy wykaz prac zabezpieczających oraz remontowo-konserwatorskich, wykonanych przy zabytkach na terenie powiatu lubaczowskiego, z wykorzystaniem środków własnych właścicieli (przede wszystkim samorządy oraz parafie), a także środków zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Miasto i Gmina Cieszanów

Ołtarzyk w cerkwi w Kowalówce

Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzyku bocznym z ikoną Bożego Narodzenia w dawnej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Kowalówce (ob. rzymskokatolicki kościół filialny pod tym samym wezwaniem, parafia św. Wojciecha w Cieszanowie)

Gmina Horyniec-Zdrój

Cmentarz komunalny w Horyńcu-Zdroju

Wykonanie prac konserwatorskich nagrobka z żelaznym krzyżem i ogrodzeniem Anieli z Ropskich Jaskulskiej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju

Kościół parafialny w Horyńcu-Zdroju

Prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej oraz konserwacja stolarki drzwiowej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Horyńcu-Zdroju

Dzwonnica w Krzywem

Prace remontowo-konserwatorskie w dzwonnicy przy nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Krzywem

Cmentarz greckokatolicki w Starym Bruśnie

Wykonanie VI etapu prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobkach zachowanych na cmentarzu greckokatolicki w Starym Bruśnie, obejmujących zespół 27 nagrobków – w zakresie ich oczyszczenia, wykonania fundamentów z izolacją poziomą, uzupełnienia ubytków, zespolenia części odspojonych

Cmentarz greckokatolicki w Radrużu

Wykonanie prac konserwatorskich przy 29 nagrobkach na cmentarzu w Radrużu, stanowiącym część zespołu cerkiewnego św. Paraskewy, zgodnie z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich

Gmina Lubaczów

Cmentarz komunalny w Szczutkowie

Konserwacja nagrobków Marii i Mikołaja Nazarewiczów na cmentarzu komunalnym w Szczutkowie

Cmentarz greckokatolicki w Sienawce

Wykonanie I etapu prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobkach zachowanych na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce, obejmujących zespół 18 nagrobków – w zakresie ich oczyszczenia, wykonania fundamentów z izolacją poziomą, zespolenie części odspojonych

Cmentarz ewangelicki w Dąbkowie

Wykonanie I etapu prac konserwatorskich przy 8 kamiennych nagrobkach i 35 podstawach nagrobków zachowanych na cmentarzu ewangelickim w Dąbkowie

Miasto Lubaczów

Świetlica wiejska z Opaki

Wykonanie II etapu prac przy budynku dawnej świetlicy wiejskiej z Opaki, przeniesionej na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie – w zakresie wykonania poszycia dachowego, kominów, stropu, podłogi, kamiennych schodów

Cmentarz żydowski w Lubaczowe

Wykonanie I etapu prac remontowo-konserwatorskich przy ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Lubaczowie od strony ul. Kościuszki – renowacja metalowej bramy i furtki wraz z rekonstrukcją aplikacji

Cerkiew w Lubaczowie

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy dwóch zakrystiach cerkwi greckokatolickiej św. Mikołaja w Lubaczowie – w zakresie wymiany więźb dachowych i pokryć dachów oraz wymiany stolarki okiennej w dwóch oknach,

Miasto i Gmina Narol

Cerkiew w Woli Wielkiej

Wykonanie II etapu prac remontowo-konserwatorskich przy drewnianej cerkwi greckokatolickiej Opieki Najświętszej Marii Panny w Woli Wielkiej – remont w wymianą podwalin i pierwszego rzędu brusów w całym obwodzie cerkwi

Gmina Wielkie Oczy

Cerkiew w Wielkich Oczach

Wykonanie IV etapu prac remontowo-konserwatorskich przy cerkwi greckokatolickiej św. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach – remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia nad prezbiterium (bez apsydy) oraz okienek w tamburze kopuły

Poinformuj nas

Jeśli jakieś prace zabezpieczające oraz remontowo-konserwatorskie przy zabytkach na terenie naszego powiatu, wykonane w 2019 r., nie zostały ujęte w powyższym wykazie, prosimy o przekazanie takowych informacji (najlepiej wraz z dokumentacją fotograficzną)!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien@pckl.pl, tel. (16) 632 11 26