Prace przy zabytkach

Prace przy zabytkach w 2018 roku

Poniżej przedstawiamy wykaz prac zabezpieczających oraz remontowo-konserwatorskich, wykonanych przy zabytkach na terenie powiatu lubaczowskiego, z wykorzystaniem środków własnych właścicieli (przede wszystkim samorządy oraz parafie), a także środków zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Miasto i Gmina Cieszanów

Kaplica na cmentarzu greckokatolickim w Kowalówce

Koncepcja modernizacji murowanej kaplicy na cmentarzu greckokatolickim w Kowalówce (projekt dachu); nakrycie kaplicy dachem o drewnianej konstrukcji, pokrytym blachą płaską wraz z zabezpieczeniem istniejącej, uszkodzonej wieżyczki

Gmina Horyniec-Zdrój

Świetlica wiejska „Proświta” w Radrużu

Prace remontowo-konserwatorskie oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”, stanowiącego część zespołu cerkiewnego św. Paraskewy w Radrużu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakupem i montażem wyposażenia multimedialnego, ekspozycyjnego oraz systemu monitoringu

Miasto Lubaczów

Świetlica wiejska z Opaki

Kompleksowe prace konserwatorskie przy budynku świetlicy wiejskiej przeniesionego z Opaki, jako jednego z elementów powstającego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie Parku Etnograficzno-Historycznego „Przygródek” Wspólnota Kultur: prace przygotowawcze i ziemne, fundamenty, roboty konstrukcyjne (murowe i ciesielskie), dach (konstrukcja i pokrycie)

Miasto i Gmina Narol

Ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej

Koncepcja modernizacji ruin cerkwi greckokatolickiej w Hucie Różanieckiej – wykonanie projektu i wizualizacji dachu

Poinformuj nas

Jeśli jakieś prace zabezpieczające oraz remontowo-konserwatorskie przy zabytkach na terenie naszego powiatu, wykonane w 2018 r., nie zostały ujęte w powyższym wykazie, prosimy o przekazanie takowych informacji (najlepiej wraz z dokumentacją fotograficzną)!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien@pckl.pl, tel. (16) 632 11 26