Relacje świadków

Wspomnienie o ks. Józefie Kłosie proboszczu parafii św. Wojciecha w Cieszanowie, a także wizycie kard. Stefana Wyszyńskiego w Cieszanowie w drodze na obchody Millenium w Lubaczowie

ks. biskup Marian Buczek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r.

Wspomnienie o wizytach w Lubaczowie kard. Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa, a następnie kard Karola Wojtyły

Jadwiga Tabaczek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Zygmunt Florczak

Obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz abpa Karola Wojtyły, 22–23 października 1966 r.

Wiesław Bek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Bronisława Dukacz

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Bronisława Dukacz

Związki Szkoły Podstawowej w Łukawcu z Janem Pawłem II i arcybiskupem Metropolitą Lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim

Alicja Antonik

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Franciszek Ważny

Wizyta  kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Lublińcu w drodze na obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie, 22 października 1966 r.                                                       

Kazimierz Wolanin

Wspomnienie o Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie oraz o ks. Józefie Kłosie proboszczu parafii św. Wojciecha w Cieszanowie.                    

Kazimierz Wolanin

Wizyta  kard. Stefana Wyszyńskiego w Cieszanowie w drodze na obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie, 22 października 1966 r.