Rejestr zabytków

Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Gmina Narol

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z końca stycznia i będzie na bieżąco aktualizowany – wraz z nowymi wpisami do rejestru lub zmianami w obrębie dotychczasowych wpisów – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Lipsko

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła

Wzniesiony w latach 1763–64 r., dzwonnica z 1957 r, plebania z przełomu XVIII/XIX w., cmentarz przykościelny, nr rej.: A-372 z 4.08.2009 r.,

Figura

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na działce ewid. 498/3, nr rej. B-370 z 5.01.2011 r.

Kamienny krzyż

Krzyż kamienny na działce nr ewid. 397/1, nr rej. B-371 z 16.12.2010 r

Łówcza

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy

Wzniesiona w 1808r., dzwonnica, cmentarz przycerkiewny, ogrodzenie, starodrzew, nr rej. A-1207 z 13.12.2013 r., dz. 702

Cmentarz i kaplica cmentarna

Z połowy XIX w., nr rej.: A-118 z 5.02.1971 r.

Łukawica

Kaplica

Murowana kaplica (z wyłączeniem kruchty), nr rej. A-1422 z 17.10.2016 r., nr dz. 819/2

Narol

Kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP

Budowany w latach 1790–1804 r., dzwonnica z początku XIX w, cmentarz przykościelny ze starodrzewem, murowane ogrodzenie z bramami z połowy XIX w., nr rej.: A-207 z 8.06.2007 r., wyposażenie kościoła, nr rej. B-204 z 24.04.2007 r.

  • stajnia w zespole plebańskim z 1930r., ul. Józefowska 10, nr rej.: A-434 z 02.11.2010 r.

– właściciel: parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu

Cmentarz rzymskokatolicki

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na działce ewid. 498/3, nr rej. B-370 z 5.01.2011 r.

Zespół pałacowo-parkowy

Powstały w XVIII w., (pałac, park z alejami dojazdowymi i widokowymi, dwa pawilony, dwie arkady wschodnia i zachodnia, dwie kordegardy, brama), nr rej.: A-256 z 14.10.1959 r., zm. A-705 z 30.10.1971 r.:

Budynek szkoły

Wybudowany w 1907 r., ul. Józefowska 1, nr rej.: A-852 z 21.04.1997 r., zm. A-742 z 31.01.2012 r.

Dom mieszkalny

Budynek z ogrodem z drugiej połowy XIX w., ul. Pałacowa 5, nr rej.: A-831 z 10.02.1998 r.

Kaplica dworska

Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej, nr rej. A-1424 z dn. 24.10.2016 r.

Pomnik św. Floriana

Pomnik przed ratuszem, na działce ewid. 85, nr rej. B-210 z 13.06.2007 r.

Narol – Krupiec

Zespół cerkiewny pw. Złożenia Szat Matki Bożej

Cerkiew wybudowana w latach 1886–99, dzwonnica z 1930 r., kapliczka Nad Źródłem z początków XIX w., cmentarz przy cerkwi założony w połowie XIX w., ul. Krupiecka, nr rej.: A-247 z 12.12.2007 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-394 z 30.12.2010 r.

Płazów

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła

Powstały początkiem XIX w., dwie dzwonnice, cmentarz przykościelny, ogrodzenie z bramą, nr rej.: A-868 z 9.09.1997 r., zm. A-452 z 02.11.2010 r., wyposażenie kościoła, nr rej. B-261 z 7.11.2008 r., dekoracja malarska w kościele, nr rej. B-812 z 10.01.2017 r.

Cmentarz rzymskokatolicki

Założony końcem XIX, kaplica cmentarna, nr rej.: A-168 z 15.12.1986 r., zm. A-739 z 31.01.2012 r.

Karczma

Budynek karczmy przy ul. Mickiewicza, nr rej. A-1524 z 6.03.2018 r., dz. nr 1580

Ruda Różaniecka

Zespół pałacowy

Powstały w 1740 r.: pałac, park, obecnie Dom Pomocy Społecznej, nr rej. A-238 z 28.07.1987 r.,

Oficyna „Stary Dwór”

Nr rej.: A-238 z 28.07.1987 r., zm. A-258 z 18.10.1987 r.

Park

Park z ogrodem przy dworze, powstały w XIX w., nr rej.: A-258 z 18.10.1987 r

Figura

Figura Matki Bożej na działce ewid. 1916 r., nr rej. B-681 z 13.11.2014 r.

Wola Wielka

Zespół cerkiewny greckokatolicki pw. Matki Boskiej

Drewniana cerkiew  z drugiej połowy XVIII w., drewniana dzwonnica, cmentarz z nagrobkami, ogrodzenie, nr rej.: A-39 z 26.06.2001r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26