Rejestr zabytków

Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Miasto Lubaczów

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z dnia 14 maja 2020 r. i będzie na bieżąco aktualizowany – zgodnie z podejmowanymi w stosunku do zabytków działaniami – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Wybudowana w 1883 r, do połowy lat 90. XX w. kościół rzymskokatolicki, obecnie ponownie cerkiew greckokatolicka, dzwonnica, starodrzew, nr rej.: A-316 z 20.12.1988 r., zm. A-556 z 19.04.2011 r.

Cmentarz komunalny

Założony w drugiej połowie XIX w., ul. Kościuszki, nr rej.: A-196 z 5.02.1987, aktualnie A-555 z 19.04.2011 r.

Kaplice grobowe

Dwie kaplice grobowe nieznanej rodziny oraz kaplica rodziny Wróblewskich z drugiej połowy XIX w. na cmentarzu komunalnym – nr rej.: A-636 z 2.08.2011 r., B-563 z 7.12.2012 r

Cmentarz żydowski

Założony w połowie XIX w., ul. Kościuszki, ogrodzenie oraz brama, nr rej.: A-567 z 17.01.1990 r.

Cmentarz epidemiczny – wojenny

Założony w czasie I wojny światowej, położony przy ulicy ul. Adama Mickiewicza w Lubaczowie, nr rej.: A-592 z 08.06.2011 r.

Cmentarz wojenny

Z I i II wojny światowej z wydzieloną kwaterą epidemiczną, położony przy ul. Cichej w Lubaczowie, nr rej.: A-591 z 21.06.2011 r.

Wzgórze zamkowe z zabudową dworską

Pozostałości zamku i fortyfikacji z przełomu XVI–XVII w., spichrz, obecnie siedziba muzeum z początku XIX w., park założony po 1915 r., ul. Sobieskiego, nr rej.: A-708 z 16.01.1984 r., zm. A-812 z 3.10.1995 r.,

  • otoczenie wzgórza zamkowego w Lubaczowie, dz. nr 4012 i 4007/4, obręb Lubaczów, nr rej. A-1619 z 19.06.2019 r.
  • drewniana wozownia plebańska z 1842 r., (przeniesiona ze Starego Dzikowa w 2014 r.), nr rej. A-94 z 19.07.2004 r., dz. nr 4012
  • drewniana świetlica wiejska wzniesiona w 1930 r., (przeniesiona z Opaki), nr rej. A-1388 z 26.02.2016 r.

Ratusz miejski

Wybudowany w 1889 r., Rynek 26, nr rej.: A-568 z 12.05.1994 r.

Dworzec kolejowy

Powstały w 1880 r., oraz wodociągowa wieża ciśnień, nr rej.: A-359 z 9.11.1990 r.

Budynek handlowy

Wybudowany na przełomie XIX/XX w., ul. Kościuszki 75, nr rej.: A-768 z 21.06.1994 r.

Dom mieszkalny

Wybudowany w 1900 r, ul. Mickiewicza 26, nr rej.: A-133 z 3.11.2005 r.

Rogatka

Powstała w 1929 r, ul. Handlowa, nr rej.: A-8 z 16.08.1999 r.

Dom mieszkalny

Powstały w latach 1932–34, ul. Kościuszki 78, nr rej.: A-209 z 13.06.2007 r.

Wyposażenie kościół parafialnego

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej, nr rej.: B-270 z 27.01.2009 r., B-323 z 22.02.2010 r., B-848 z 22.06.2017 r.,

Kapliczka św. Jana Nepomucena

ul. Jana III Sobieskiego, działka ewid. nr 4475/2, nr rej.: B-858 z 18.08.2017 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26