Historia

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Historia Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie rozpoczyna się na początku stycznia 2001 r., kiedy – na mocy uchwały Rady Powiatu Lubaczowskiego – zainicjowaliśmy naszą działalność statutową jako samorządowa instytucja kultury Powiatu Lubaczowskiego.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zostaliśmy wpisani do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, jako Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Obecna nazwa została ustalona 1 maja 2010 r.

Naszą misją jest sprawić, by kultura stała się ważną częścią życia mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Organizujemy i zachęcamy do udziału w wydarzeniach kulturalnych, ale przede wszystkim inspirujemy tworzenie kultury. Dzięki wsparciu samorządu powiatowego, lokalnej społeczności, gminnych ośrodków i centrów kultury, bibliotek, stowarzyszeń oraz lubaczowskiego Muzeum Kresów, pokazujemy kulturę od jak najlepszej strony. Staramy się, aby nasza oferta była zarówno „na czasie”, jak i łączyła tradycje z nowoczesnością, tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Poza wydarzeniami kulturalnymi, filarami naszej pracy jest działalność wydawnicza oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe Ziemi Lubaczowskiej. W naszym dorobku jest blisko 50 publikacji popularyzujących nasz region (monografie, albumy, przewodniki, mapy, tomiki poezji). To właśnie my, w imieniu starosty lubaczowskiego, podejmujemy również starania, we współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, o zachowanie zabytków, które świadczą o bogatej i skomplikowanej historii naszego regionu.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia miejsca, w którym można byłoby propagować tradycje sztuki ludowej i okolic, sięgające odległej przeszłości, Centrum Kultury założyło 15 czerwca 2004 r. Galerię Sztuki Ludowej im. św. Brata Alberta przy lubaczowskim Rynku. Przy galerii skupiają się członkowie Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, jak też wszyscy zainteresowani lokalnym rękodziełem.

Dyrektorem Centrum Kultury jest Piotr Zubowski. Wcześniej funkcję tę pełnili Mariusz Frant (2011–2019), Marian Bobecki (2002–2011) i Mirosław Karapyta (2001–2002). Naszą siedzibą jest budynek Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubaczowie, w którym, dzięki uprzejmości gospodarzy, posiadamy swoje biuro.