Rejestr zabytków

Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Miasto i Gmina Cieszanów

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z końca stycznia i będzie na bieżąco aktualizowany – wraz z nowymi wpisami do rejestru lub zmianami w obrębie dotychczasowych wpisów – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Chotylub

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy Marii

Wzniesiona w 1888 r., drewniana, w latach 1947–2001 kościół pw. Opieki Najświętszej Marii Panny – filia parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, obecnie nieużytkowana, nr rej.: A-222 z 12 VI 1987 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w pierwszej poł. XIX w., nieczynny, nr rej.: A-773 z 3 X 1994 r.

Cieszanów

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha

Wzniesiony w 1800 r., rozbudowany w 1901 r., murowany, ul. Jana III Sobieskiego, nr rej.: A-448 z 29 XI 1989 r., wyposażenie kościoła, nr rej. B-291 z 9 IV 2009 r.

Plebania rzymskokatolicka

Wzniesiona w 1854 r., murowana, ul. Jana III Sobieskiego, obecnie dom parafialny, nr rej.: A-346 z 9 IV 2009 r.

Zespół cerkiewny greckokatolicki pw. św. Jerzego

Wzniesiony w 1900 r., murowane: cerkiew, dzwonnica oraz brama w ogrodzeniu, nieczynny cmentarz przycerkiewny, ul. Ignacego Skorupki, obecnie Centrum Koncertowo-Wystawiennicze, nr rej.: A-131 z 15 VII 2005 r.

Synagoga

Wzniesiona w 1889 r., murowana, ul. Ignacego Skorupki, obecnie Dom Dziennego Pobytu Seniorów, nr rej.: A-129 z 13 VII 2005 r., wyposażenie synagogi, nr rej. B-814 z 18 I 2017 r.

Cmentarz rzymskokatolicki

Założony w końcu XIX w., murowana kaplica, ul. Ignacego Skorupki, ul. Armii Krajowej, nr rej.: A-160 z 4 XI 1986 r., zm. A-1605 z 8 III 2019 r.

Pomnik króla Jana III Sobieskiego

Wzniesiony w 1883 r., ul. Jana III Sobieskiego, nr rej.: A-406 z 26 II 2010 r.

Dachnów

Cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzniesiona w XVIII–XX w., drewniana, ul. Cerkiewna, drewniana dzwonnica, drzewostan, do 1992 r. kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie nieużytkowana, nr rej.: A-254 z 7 IX 1987 r., zm. A-1627 z 9 IX 2019 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-956 z 9 IX 2019 r.

Gorajec

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Wzniesiona w 1586 r., drewniana, drewniana dzwonnica z 1863 r. (przeniesiona z Majdanu Sieniawskiego), drewniane słupy dawnego ogrodzenia z lat 40. XIX w., od 1947 r. kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – filia parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, nr rej.: A-157 z 29 VIII 1986 r., polichromie wewnątrz cerkwi, 2 ćw. XVII, nr rej.: B-959 z 15 I 2020 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w pierwszej połowie XIX w., nieczynny, nr rej.: A-697 z 3 X 1994 r.

Kowalówka

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Wzniesiona w 1813 r., drewniana, dwie murowane bramki, starodrzew, obecnie kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – filia parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, nr rej.: A-242 z 19 VIII 1987 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony na początku XIX w., pozostałości murowanego ogrodzenia i murowanej kaplicy, nr rej.: A-603 z 19 V 1993 r.

Niemstów

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Wzniesiona w 1910 r., murowana, od 1980 r. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, cmentarz przycerkiewny, nieczynny, nr rej.: A-69 z 24 II 2003 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-71 z 24 II 2003 r.

Cmentarz komunalny (stara część)

Założony w połowie XIX w., nieczynny, nr rej.: A-775 z 3 X 1994 r.

Nowe Sioło

Cerkiew greckokatolicka pw. Proroka Eliasza

Wzniesiona w 1907 r., murowana, murowana dzwonnica, nieczynny cmentarz przycerkiewny, od 1977 r. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nr rej.: A-73 z 4 VI 2003 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-75 z 18 VII 2003 r.

Cmentarz rzymskokatolicki

Założony w połowie XIX w., nr rej.: A-673 z 3 IX 1994 r..

Zespół dworski

Fortyfikacje ziemne z XVII w., park z XVIII w., murowany dwór z XVIII/XIX w.–XX w., nr rej.: A-220 z 21 V 1987 r., zm. A-669 z 25 XI 2016 r.

Spichlerz dworski

Wzniesiony w I poł. XIX w., murowany, nr rej. A-1502 z 11 XII 2017 r.

Nowy Lubliniec

Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

Wzniesiona w 1908 r., murowana, murowana dzwonnica, nieczynny cmentarz przycerkiewny, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Przemienia Pańskiego – filia parafii pw. Przemienia Pańskiego w Starym Lublińcu, nr rej.: A-883 z 28 IV 1998 r., zm. A-1533 z 18 IV 2018 r., wyposażenie cerkwi, nr rej. B-216 z 3 VII 1998 r. oraz B-530 z 8 VI 2012 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w połowie XIX w., nagrobki i starodrzew, obecnie nieczynny, nr rej.: A-512 z 16 VII 1992 r., zm. A-1607 z 15 III 2019 r.

Stary Lubliniec

Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

Wzniesiona w latach 1926–1927 r., murowana, murowana dzwonnica, kasztanowiec, od 1966 r. kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Przemienia Pańskiego, nr rej. A-764 z 24 II 2012 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w połowie XIX w., nieczynny, nr rej.: A-498 z 16 VII 1992 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26