Prace przy zabytkach

Prace przy zabytkach w 2020 roku

Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz prac zabezpieczających oraz remontowo-konserwatorskich, które zaplanowano do wykonania przy zabytkach na terenie powiatu lubaczowskiego, z wykorzystaniem środków własnych właścicieli (przede wszystkim samorządy oraz parafie), a także środków zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Gmina Horyniec-Zdrój

Cmentarz greckokatolicki w Krzywem

W styczniu br., na wniosek wójta Gminy Horyniec-Zdrój Roberta Serkisa z 9 grudnia 2019 r., Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu wydał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zespole nagrobków na terenie cmentarza greckokatolickiego w Krzywem, nr dz. 123, podlegającej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr rej. A-134: diagnoza, naprawa i konserwacja obiektów kamiennych oraz konserwacja i naprawa techniczna ogrodzenia nagrobka Marii Roberty z Jackowskich Kislinger.

Poinformuj nas

Będziemy wdzięczni za przesyłanie aktualnych informacji na temat prowadzonych prac przy zabytkach (z załączeniem fotografii przed i po remoncie), tak aby w tworzonym spisie nie zabrakło żadnej z podjętych inicjatyw i aby mieszkańcy powiatu lubaczowskiego mogli się o nich dowiedzieć!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien@pckl.pl, tel. (16) 632 11 26