Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Miasto i Gmina Oleszyce

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z końca stycznia i będzie na bieżąco aktualizowany – wraz z nowymi wpisami do rejestru lub zmianami w obrębie dotychczasowych wpisów – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Borchów

Cerkiewny greckokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia

Wybudowana w 1781 r., obecnie kościół rzymskokatolicki, dzwonnica-brama z XIX w., cmentarz, nr rej. A-396 z 28.10.1993 r., właściciel od 1990 r.

Oleszyce

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Onufrego

Wzniesiona w 1809 r., przebudowana w 1901 r., cmentarz, mur arkadowy, ul. Sobieskiego / Kościuszki, nr rej.: A-661 z 6.04.1994 r.

Cmentarz komunalny

Założony w drugiej połowie XIX w., ul. Cmentarna, nr rej.: A-640 z 16.11.1993 r., A-686 z 09.11.2011 r., nagrobek Emilii i Franciszka Knapów, nr rej. B-474 z 22.12.2011 r.

Cmentarz żydowski

Założony w drugiej połowie XVIII w., nr rej.: A-165 z 15.12.1986 r.

Ratusz

Wybudowany w 1727 r., nr rej.: A-726 z 18.01.1984 r.

Park dworski

Założony na przełomie XVII–XVIII w., aleja śródpolna, fortyfikacje ziemne, pozostałości zespołu dworskiego, nr rej.: A-205 z 29.04.1987 r., A-687 z 09.11.2011 r., A-687 z 08.11.2016 r.

Nagrobki w kościele parafialnym

Dwa nagrobki Jana i Heleny Ramszów z XVI w. w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP, nr rej. B-218 z 21.08.1998 r., wyposażenie kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, nr rej. B-453 z 26.08.2011 r.

Stare Oleszyce

Cerkiewny greckokatolicka pw. Opieki NMP

Zespół cerkiewny: cerkiew pw. Opieki NMP wybudowana w 1913 r., dzwonnica, cmentarz, nr rej.: A-452 z 19.01.1994 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26