Prace przy zabytkach

Prace przy zabytkach w 2017 roku

Poniżej przedstawiamy wykaz prac zabezpieczających oraz remontowo-konserwatorskich, wykonanych przy zabytkach na terenie powiatu lubaczowskiego, z wykorzystaniem środków własnych właścicieli (przede wszystkim samorządy oraz parafie), a także środków zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Gmina Stary Dzików

Cerkiew w Cewkowie

Prace zabezpieczające przy cerkwi greckokatolickiej św. Dymitra w Cewkowie obejmujące: rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórka ołacenia i deskowania połąci dachu, odeskowanie i łacenie połaci dachowych pod blachę, pokrycie dachu blachą ocynkowaną, malowanie części dachu z blachy farbami poliwinylowymi, czyszczenie i odtłuszczenie

Poinformuj nas

Jeśli jakieś prace zabezpieczające oraz remontowo-konserwatorskie przy zabytkach na terenie naszego powiatu, wykonane w 2017 r., nie zostały ujęte w powyższym wykazie, prosimy o przekazanie takowych informacji (najlepiej wraz z dokumentacją fotograficzną)!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien@pckl.pl, tel. (16) 632 11 26