Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Gmina Stary Dzików

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z końca stycznia i będzie na bieżąco aktualizowany – wraz z nowymi wpisami do rejestru lub zmianami w obrębie dotychczasowych wpisów – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Cewków

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew wybudowana w 1844 r., nr rej.: A-227 z 16.06.1987 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w pierwszej połowie XIX w., obecnie nieczynny, nr rej.: A-381 z 1.10.1990 r.

Moszczanica

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła

Zespół cerkiewny: cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła wybudowana w 1719 r., dzwonnica z 1890 r., cmentarz przycerkiewny, starodrzew, nr rej. A-897 z 28.09.2012 r. nr dz. 1215

Stary Dzików

Cmentarz rzymskokatolicki

Założony na przełomie XIX/XX w., nr rej.: A-382 z 16.10.1990 r.

Ułazów

Cmentarz rzymskokatolicki

Założony w drugiej połowie XIX w., nr rej.: A-380 z 1.10.1990 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26