Rejestr zabytków

Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Gmina Lubaczów

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z końca stycznia i będzie na bieżąco aktualizowany – wraz z nowymi wpisami do rejestru lub zmianami w obrębie dotychczasowych wpisów – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Basznia Dolna

Cmentarz greckokatolicki

Założony w drugiej połowie XIX w., nieczynny, ul. Jana III Sobieskiego, nr rej.: A-363 z 23 VI 1994 r.

Rządcówka

Wzniesiona na przełomie XIX/XX w., murowana, ul. Wiejska, obecnie budynek mieszkalny, nr rej.: A-413 z 8 IV 2010 r.

Budynek plebanii

Wzniesiony w 1941 r., murowany, ul. Stefana Mierzwy, dz. nr 1103, nr rej.: A-1544 z 15 VI 2018 r.

Kapliczka przydrożna

Wzniesiona na pocz. XIX w., murowana, dz. nr 1164, nr rej.: A-1523 z 28 II 2018 r.

Krzyż pańszczyźniany

Murowany, z przełomu XIX/XX w., w pasie drogi wojewódzkiej nr 867, nr rej. B-758 z 5 IV 2018 r.

Dąbków

Cmentarz ewangelicki

Cmentarz wraz z nagrobkami i starodrzewem, dz. nr 221, nr rej.: A-1595 z 15.02.2019r.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Umieszczony w kościele filialnym pw Serca Jezusowego (pierwotnie zbór ewangelicki), nr rej.: B-358 z 4.09.2010 r.,

Huta Kryształowa

Gorzelnia murowana

Murowana z początku XX w., nr rej.: A-816 z 28.09.1995 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w połowie XIX w., nieczynny w Sieniawce (nieistniejąca wieś), dz. nr 94, 95, nr rej.: A-1534 z 23.04.2018 r

Krowica Sama

Cmentarz greckokatolicki

Założony na przełomie XIX–XX w, obecnie cmentarz komunalny, nr rej.: A-383 z 13.07.1994 r., oraz A-385 z 13.07.1994 r.

Nagrobki na cmentarzu

nr rej.: B-815 z 24.01.2017 r.

Park dworski

Powstały w okresie od XVIII do początku XX, (pozostałości), nr rej.: A-390 z 16.12.2009r.

Kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego

Drewniany kościół parafialny wzniesiony w latach 1932–33, nr. rej.: A-400 z 16.02.2010 r., wyposażenie kościoła, nr rej.: B-859 z 21.08.2017 r.

Trak dolnonapędowy

Na działce ewid. 156/12, nr rej.: B-786 z 26.07.2016 r.

Lisie Jamy

Cmentarz epidemiczny

Założony w 1918 r., nr rej.: A-338 z 21.06.1994 r.

Opaka

Cerkiew greckokatolicka

Cerkiew z 1890 r., (nie istnieje,  zniszczona w sierpniu 2003 r. na skutek pożaru), dzwonnica oraz cmentarz, nieczynny, nr rej.: A-315 z 29.11.1989 r.

Podlesie

Cmentarz ewangelicki

Założony w pierwszej połowie XIX w., obecnie nieczynny, nr rej.: A-389 z 17.06.1994 r.

Plebania ewangelicka

Dawna plebania ewangelicka wybudowana w 1856 r., nr rej. A-341 z 18.03.2009 r.

Szczutków

Cerkiew greckokatolicka pw św. Dymitra

Drewniana cerkiew wybudowany w 1904 r., obecnie filialny kościół rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca,  dzwonnica z przełomu XIX/XX w., drewniana nr rej.: A-275 z 02.06.2008 r., wyposażenie cerkwi, nr rej.: B-335 z 9.03.2010 r.

Cmentarz greckokatolicki

Obecnie cmentarz komunalny (część stara – południowa), założony w połowie XIX w., nr rej.: A-366 z 24.06.1994 r., zm. A-1582 z 7.12.2018 r.

Dwa nagrobki

nr rej. B-899 z 26.02.2018 r.

Załuże

Cmentarz komunalny

Założony w połowie XIX w., obecnie nieczynny, nr rej.: A-672 z 13.06.1994 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien@pckl.pl, tel. (16) 632 11 26