„Lubaczów w drodze do Niepodległości”

Realizując projekt chcemy przybliżyć mieszkańcom powiatu lubaczowskiego osobę gen. Stanisława Dąbka, jego zasługi w walkach o Lubaczów oraz inne znane postaci i ich wkład w staraniach o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu – bitwy o Lubaczów w 1918 r. W ramach zadania planowane jest: – wykonanie muralu […]