Pokaż wszystkie wpisy

„Lubaczów w drodze do Niepodległości”

Realizując projekt chcemy przybliżyć mieszkańcom powiatu lubaczowskiego osobę gen. Stanisława Dąbka, jego zasługi w walkach o Lubaczów oraz inne znane postaci i ich wkład w staraniach o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu – bitwy o Lubaczów w 1918 r.

W ramach zadania planowane jest:
– wykonanie muralu gen. Stanisława Dąbka,
– konferencja naukowo-historyczna,
– plenerowa wystawa wraz z katalogiem,
– lekcje tematyczne,
– rekonstrukcja historyczna.

Nasi partnerzy: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Dąbka i Miejski Dom Kultury w Lubaczowie.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Dodaj komentarz

error: Content is protected !!