Konkurs – „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza członków organizacji młodzieżowych i lokalnych do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” Celem konkursu jest: Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu. Przedstawienie i popularyzowanie walorów […]

GRA TERENOWO-ROWEROWA

Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnych form wypoczynku do udziału w grze terenowo – rowerowej w formie rajdu rowerowego pod HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY LUBACZOWSKIEGO ZENONA SWATKA Gra odbędzie się 10 września 2023 roku. Celem gry będzie upowszechnianie wiedzy na temat gen. Kustronia i walk 21. Dywizji Piechoty Górskiej we wrześniu 1939 r. Wszyscy uczestnicy wspólnie przejadą trasę […]