Nowa seria wydawnicza promująca Ziemię Lubaczowską

Folder o zespole cerkiewnym pw. św. Parkewy w Radrużu i zespole cerkiewnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu to pierwsze publikacje w ramach nowej serii wydawniczej, której celem jest jeszcze większe zainteresowanie unikatowym dziedzictwem kulturowym Ziemi Lubaczowskiej.