IX Regionalny Przegląd Chórów

W niedzielę 17 października 2021 r. w Sanktuarium NMP Łaskawej w Lubaczowie odbył się IX  Regionalny Przegląd Chórów – Pieśni Maryjne. Jury w składzie Joanna Gibała-Szelążek, Ks. Witold Batycki i Dominik Lasota po wysłuchaniu pięciu chórów przyznało następujące nagrody: I MIEJSCE – Chór Łańcuckiej Fary, pod dyr. Michała Horodeckiego II MIEJSCE – Chór „Veritas” z Nowosielec, pod dyr. Tomasza Piątka […]

IX Regionalny Przegląd Chórów – Pieśni Maryjne

W niedzielę 17 października 2021 r. w Sanktuarium NMP Łaskawej w Lubaczowie odbędzie się IX  Regionalny Przegląd Chórów – Pieśni Maryjne. Przegląd ma charakter konkursu i skierowany jest do chórów działających na terenie archidiecezji przemyskiej oraz diecezji: zamojsko-lubaczowskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej i tarnowskiej z obszaru województw podkarpackiego i lubelskiego. Celem imprezy jest prezentacja osiągnięć chórów amatorskich, […]

Konferencja – „Lubaczów w drodze do Niepodległości”

W niedzielę 3 października 2021 r. odbyła się zorganizowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie konferencja pn. „Lubaczów w drodze do Niepodległości” poświęcona roli lokalnych bohaterów w procesie odzyskiwania przez Polskę Niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem osoby gen. Stanisława Dąbka i jego zasługi w walkach o Lubaczów. Uczestników konferencji gościło Muzeum Kresów w Lubaczowie. Patronat honorowy […]