Pokaż wszystkie wpisy

Konferencja – „Lubaczów w drodze do Niepodległości”

W niedzielę 3 października 2021 r. odbyła się zorganizowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie konferencja pn. „Lubaczów w drodze do Niepodległości” poświęcona roli lokalnych bohaterów w procesie odzyskiwania przez Polskę Niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem osoby gen. Stanisława Dąbka i jego zasługi w walkach o Lubaczów. Uczestników konferencji gościło Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Patronat honorowy objął Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, regionaliści, historycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, harcerze, reprezentanci jednostki strzeleckiej, dzieci i młodzież a gościem honorowym był krewny gen. Stanisława Dąbka Pan Stanisław Nowak.

Konferencja, prowadzona była przez Prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Olejko wykładowcę z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i obejmowała cztery panele, z których dwa dotyczyły obrońcy wybrzeża oraz bohaterów walk o Lubaczów a dwa pozostałe dotyczyły walk polsko-ukraińskich i roli lotnictwa w walkach o niepodległość. 

Wykłady oprócz prof. Olejki wygłosili także: Prof. dr hab. Maciej Franz wykładowca z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Komandor rez. Sebastian Draga z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Prof. Bogdan Hud z Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w otwarciu wystawy plenerowej autorstwa dr Zygmunta Kubraka- historyka, muzealnika, pedagoga. Spod jego pióra wyszło ponad sto pięćdziesiąt publikacji. Wystawa była jednym z punktów towarzyszących Konferencji. Składa się z pięciu dwustronnych wolnostojących plansz, które przybliżają osobę gen. Stanisława Dąbka, jego dzieciństwo, młodość a także wysiłek Polaków, żołnierzy, w walkach o Lubaczów. Wystawę można oglądać na skwerku przed Starostwem Powiatowym w Lubaczowie do 12 listopada. Pracownicy Powiatowego Centrum Kultury przygotowali również katalog zawierający opisy i zdjęcia do wystawy.

Niebawem także odbędzie się rekonstrukcja bitwy o Lubaczów, o której szczegółach poinformujemy wkrótce.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa

1 Comment

  • Ryszard
    9 października 2021

    Bardzo dziękuję. SUPER PAMIĄTKA. Konferencja bardzo potrzebna młodym obserwatorom. WSPOMINKA DLA STARSZYCH. Zachwyca fakt iż się ma jeszcze rodzine i osoby która publicznie pamiętają o zaangażowanie Generala w okresie wojennym i po nim.

Dodaj komentarz