Wróć do wszystkich wydarzeń

Konkurs historyczny „Dziedzictwo, Dzieje i Kultura Powiatu Lubaczowskiego”

1 listopada 2020 - 30 listopada 2020

Celem konkursu, którego głównym organizatorem jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, jest polaryzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu lubaczowskiego wśród młodzieży oraz pobudzenie patriotyzmu lokalnego poprzez ukazanie historii regionu na tle dziejów państwa polskiego, a także zainteresowanie historią najbliższej okolicy.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

 • odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.,
 • walki polsko-ukraińskie o Lubaczów w listopadzie i grudniu 1918 r.,
 • udział mieszkańców powiatu lubaczowskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920 oraz roli Stanisława Dąbka w tych wydarzeniach.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • etap szkolny, który przeprowadzają szkolne komisje konkursowe; komisje kwalifikują po dwóch uczniów z każdej szkoły do etapu powiatowego,
 • etap powiatowy, który odbywa się w siedzibie Muzeum Kresów w Lubaczowie.

W trakcie rozwiązywania zadań uczestnicy mają możliwość wykazania się wiedzą historyczną oraz umiejętnością pracy ze źródłami. Zadania finałowe w trakcie etapu powiatowego rozgrywane są w ramach dwóch sekwencji:

 • „Na szlaku wystaw muzealnych”– uczestnicy rozwiązują zadania polegające na samodzielnej pracy z planem muzeum i z ekspozycją muzealną. Zadania są takie same dla wszystkich uczestników. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 30 minut. Liczy się poprawność odpowiedzi oraz czas, w którym został oddany arkusz z odpowiedziami. Punktacja wynosi od 1 do 25, a w razie uzyskania przez uczestników identycznej liczby punktów decydować będzie czas wykonania zadania. Prace sprawdza Komisja Konkursowa, a do następnej sekwencji przechodzą uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów.
 • „Quiz” – cztery tury pytań wielokrotnego wyboru i ogólnych, przygotowane w oparciu o bibliografię (uczestnicy otrzymują ją w trakcie przygotowań do etapu szkolnego), przy czym uczestnicy wybierają pytania za 2, 3 lub 4 punkty, w zależności od stopnia trudności.

Uczestnicy, którzy uzyskają po dwóch sekwencjach najwyższą liczbę punktów, są laureatami konkursu. Rokrocznie Organizatorzy przygotowują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 • Organizator / Organizatorzy: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej
 • Telefon kontaktowy: (16) 632 18 02
 • Adres e-mail: biuro[at]muzeumkresow.eu
 • Strona internetowa: www.muzeumkresow.eu
 • Kategoria: Konkursy
 • Data: 1 listopada 2020 30 listopada 2020
 • Lokalizacja:Lubaczów