Wróć do wszystkich wydarzeń

Bardzo Młoda Kultura 2019–2021

1 lutego 2020 - 31 października 2020

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program Narodowego Centrum Kultury wspierania edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży, a jednocześnie zintegrowanie – wokół wydarzeń kulturalnych – lokalnych społeczności. Program realizowany jest na terenie wszystkich 16 województw za pośrednictwem operatorów wojewódzkich (na Podkarpaciu jest nim Centrum Kulturalne w
Przemyślu), których zadaniem jest podjęcie współpracy z instytucjami kultury na całym przypisanym obszarze. W ramach współpracy przedstawiciele placówek kulturalnych, edukacyjnych i bibliotek mają okazję wziąć udział w cyklu warsztatów oraz przystąpić do konkursu ofert na wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży, o charakterze międzypokoleniowym, którego zwycięzcy otrzymają granty na realizację swoich pomysłów. W konkursie wymagane jest partnerstwo instytucji kultury lub biblioteki z instytucją prowadzącą działalność oświatową.

W 2016 r. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie uzyskało grant na realizację projektu „Życie jest piękne”. W roku bieżącym zaangażowaliśmy się natomiast we wsparcie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w organizację spotkań warsztatowych na terenie naszego powiatu. Planujemy też złożyć wniosek w konkursie.

12 lutego o godz. 16 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na spotkanie organizacyjne w ramach projektu.

Spotkania warsztatowe odbędą się natomiast w następujących miejscach i terminach:
– 8 marca, godz. 10–18, Miejski Ośrodek Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, Proste zasady robienia dobrej dokumentacji wizualnej w projektach kulturalnych
– 14 marca, godz. 10–18, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Finansowanie projektów kulturalnych – okiem praktyka
– 15 marca, godz. 10–18, Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, Pedagogika zabawy w socjoterapii
– 28 marca, godz. 10–18, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Historia mówiona – jak zrobić lokalny projekt wykorzystując historię mówioną
– 29 marca, godz. 10–18, Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, Animator kultury w świecie (nowych) mediów
– 4 kwietnia, godz. 10–18, Miejski Ośrodek Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, Nowoczesne formy pracy z grupą
– 5 kwietnia, godz. 10–18, Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, Bajkoterapia z elementami dramy
– 18 kwietnia, godz. 10–18, Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, Jak nauczyć dzieci i młodzież świadomego słuchania muzyki
– 19 kwietnia, godz. 10–18, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, al. Niepodległ. 7, Automotywacja i osiąganie celów
– 25 kwietnia, godz. 10–18, Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24, „Od deski do deski” – animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy

Warsztaty mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani. W wypadku instytucji, które planują przystąpić do konkursu grantowego – udział jest obowiązkowy w co najmniej czterech wybranych warsztatach.
Serdecznie zapraszamy!

  • Organizator / Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kulturalne w Przemyśli, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Miejski Ośrodek Kultury w Łańcucie, Jasielski Dom Kultury, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Tarnobrzeski Dom Kultury, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Sanocki Dom Kultury
  • Telefon kontaktowy: (16) 678 20 09 w. 503
  • Adres e-mail: bmk2.ck@gmail.com
  • Strona internetowa: www.bmk-ck.pl
  • Kategoria: Konferencje i warsztaty
  • Data: 1 lutego 2020 31 października 2020
  • Lokalizacja:Województwo Podkarpackie