Wróć do wszystkich wydarzeń

Zapiski z czasów epidemii – konkurs na pamiętnik dla mieszkańców Podkarpacia

19 kwietnia 2020 - 30 czerwca 2020

W dniu 28 wrześnie 2020 r. podsumowano i wręczono nagrody laureatom Konkursu na pamiętnik „Zapiski z czasów epidemii”.

Konkurs skierowany był do mieszkańców podkarpacia, wśród których nie zabrakło kreatywnych i odważnych obserwatorów  najbliższego otoczenia.

Zadaniem było odniesienie się do tematu przewodniego – pandemii wirusa. Czekaliśmy na spisane w różnej formie przeżycia, których autorzy doświadczyli i którymi chcieliby się podzielić, refleksje na temat nowej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, słowem – publikacje dokumentujące zmianę, jaka następuje dziś w sferze prywatnej, zawodowej, społecznej czy politycznej.

Jako organizatorzy byliśmy otwarci na szeroką interpretację tematu. Prace mogły mieć dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; można też było dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co autorzy uznali za istotne.

Każdy z nadesłanych pamiętników przeczytaliśmy z wielkim zaciekawieniem, za każdy bardzo dziękujemy. Jury oceniało literacką formę pamiętnikarska, spójność tekstu, poprawność językową, gramatyczną, ortograficzną oraz oryginalność pracy.

Jury przyznało pierwsze miejsce Erykowi Słotwińskiemu, któremu wręczono nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł. Ponadto jego praca umieszczona zostanie w kapsule czasu w krzyżu z kamienia bruśnieńskiego, upamiętniającym nasze zmagania z pandemią. Drugie miejsce zdobyła Iwona Hojdak (500 zł), a trzecie Michał Lewandowski (300zł). Laureaci otrzymali także nagrody rzeczowe. Jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, które otrzymała Sandra Poźniak (200 zł).

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła i wciąż zmienia nasz świat. Zaczęliśmy żyć w całkiem nowej rzeczywistości, którą próbujemy zrozumieć i w której szukamy własnego miejsca.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!

 

Nagrodzone i wyróżnione prace:

Eryk Słotwiński – pierwsze miejsce

Iwona Hojdak – drugie miejsce

Michał Lewandowski – trzecie miejsce

Sandra Poźniak – wyróżnienie 

 

 

  • Organizator / Organizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
  • Telefon kontaktowy: (16) 632 11 26
  • Adres e-mail: sekretariat@pckl.pl
  • Strona internetowa: www.pckl.pl
  • Kategoria: Konkursy,Ważne
  • Data: 19 kwietnia 2020 30 czerwca 2020
  • Lokalizacja:Województwo Podkarpackie