Wróć do wszystkich wydarzeń

Powiatowe Prezentacje Sienkiewiczowskie

1 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020

Powiatowe Prezentacje Sienkiewiczowskie organizowane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach od 1995 r. Mają one zasięg regionalny i odbywają się każdego roku w różnorodnych formach.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów klas IV–VIII życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, ukazanie roli, jaką odegrały utwory Henryka Sienkiewicza, w procesie odzyskania niepodległości, aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych zainteresowań, a także zwrócenie uwagi na piękno języka ojczystego.

Dotychczas poznaliśmy naszego noblistę, jako pisarza, męża i ojca rodziny, patriotę, krzewiciela patriotyzmu, mistrza słowa, podróżnika, człowieka wrażliwego na cierpienie i krzywdę ludzką. W każdym roku Prezentacje Sienkiewiczowskie mają motto. Inna jest też forma prezentacji uczniowskich. Dotychczas były to m.in. recytacje, inscenizacje oraz formy plastyczne.

  • Organizator / Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
  • Telefon kontaktowy: 16 631 01 96
  • Adres e-mail: sekretariatzswo[at]wp.pl
  • Strona internetowa: www.zspwielkieoczy.szkolna.net
  • Kategoria: Konkursy
  • Data: 1 grudnia 2020 31 grudnia 2020
  • Lokalizacja:Wielkie Oczy

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych

error: Content is protected !!