Bez niego nie byłoby papieża

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie włącza się w uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wspólnie realizujemy projekt, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, pt. „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej, w ramach którego upamiętnimy sześć wizyt tych dwóch wielkich postaci na Ziemi Lubaczowskiej, a także oznakujemy miejsca z nimi związane.

W roku 1944 r., w wyniku postanowień konferencji w Jałcie rozległa archidiecezja lwowska znalazła się prawie w całości w granicach ZSRR. Tylko 5,5 proc. jej powierzchni pozostało w granicach państwa polskiego, a w 1951 r. uszczuplono ją o kolejne terytorium. Siedzibę archidiecezji, wraz z abp. Eugeniuszem Baziakiem, przeniesiono do Lubaczowa i funkcjonowała tu aż do 1992 r. (początkowo jako „archidiecezja lwowska z siedzibą w Lubaczowie”, a później „archidiecezja w Lubaczowie”). Przez blisko półwiecze Lubaczów i jego okolice stały się duchowym centrum Podkarpacia, w którym rezydowali i które nawiedzali najważniejsi hierarchowie kościelni, a klimat i dziedzictwo przedwojennego Lwowa były i są tu nadal obecne.

W ramach projektu zostaną upamiętnione wizyty w archidiecezji w Lubaczowie kard. Stefana Wyszyńskiego jako prymasa Polski, oraz św. Jana Pawła II, jako biskupa, arcybiskupa, metropolitę krakowskiego, kardynała i papieża, w latach 1958–1991:

21 września 1958r. – udział biskupa nominata Karola Wojtyły w uroczystości 25-lecia sakry biskupiej abp. Eugeniusza Baziaka.

22–23 października 1966r. – obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz abpa Karola Wojtyły

2 czerwca 1968r. – uroczystość konsekracji na biskupa ks. infułata Jana Nowickiego, której przewodniczył kard. Stefan Wyszyński

11 lipca 1971r. – nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej w symbolach maryjnych (pusta rama, Ewangelia i świeca), uroczystości, w których uczestniczyli kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła

17 sierpnia 1973r. – uroczystości pogrzebowe ks. bpa Jana Nowickiego, w których wziął udział metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła

2–3 czerwca 1991r. – wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski

Wizyty obu wielkich Polaków, a także miejsca z nimi związane, zostaną upamiętnione poprzez ustawienie 9 zewnętrznych tablic pamiątkowych. Będą to m.in. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie i lubaczowska konkatedra, stadion sportowy oraz nowy budynek Kurii Biskupiej w Lubaczowie (związane z pielgrzymką Ojca Świętego z 1991 r.), ale też kościół pw. św. Wojciecha w Cieszanowie czy kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu (kard. Stefan Wyszyński nawiedził je w drodze na lubaczowskie obchody Millenium Chrztu Polski w 1966 r.).

Na tablicach znajdą się podstawowe informacje w języku polskim i w języku angielskim o wizytach Prymasa i Papieża w poszczególnych miejscach, a także archiwalne fotografie. Z informacjami szczegółowymi, większą ilością fotografii, dokumentów, nagrań audio i wideo, czy treścią kazań będzie można zapoznać się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie. Na naszej stronie internetowej znajdą się też nagrania relacji (wideo lub audio) świadków historii, którzy opowiedzą o historii wszystkich 9 miejsc i ich związkach z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II.

Relacje świadków

Wspomnienie o ks. Józefie Kłosie proboszczu parafii św. Wojciecha w Cieszanowie, a także wizycie kard. Stefana Wyszyńskiego w Cieszanowie w drodze na obchody Millenium w Lubaczowie

ks. biskup Marian Buczek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r.

Wspomnienie o wizytach w Lubaczowie kard. Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa, a następnie kard Karola Wojtyły

Jadwiga Tabaczek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Zygmunt Florczak

Obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz abpa Karola Wojtyły, 22–23 października 1966 r.

Wiesław Bek

Wizyta w Lubaczowie Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, 2–3 czerwca 1991r. 

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych

error: Content is protected !!